ORDFORKLARING

Styrbord =  Højre side af skibet.

Bagbord =  Venstre side af skibet.

S.S. =  Steam Ship = Dampskib.

M.S. =  Motorskib.

S.M.S. =  Seine Majestäts Schiff.

S.Fi. =  Steam Fisher = Dampdrevet Fiskeskib.

M.Sk. =  Motorskonnert.

Stævn. =  Er faktisk benævnelsen for begge ender af et skib, men bruges oftest om forreste ende.

Agter =  Bagerste ende på et skib.

Trawler =  Et fiskeskib der trækker nettet efter sig.

Bak =  Bakken er den forhøjning i skibets stævn, som dels gør at skibet ikke bliver overskyllet i

           hårdt vejr og dels bruges som beboelse for matroser.

Deko =  Dekompression er benævnelsen for den trinvise opstigning, som gør at man ikke får

             dykkersyge, jo længere og dybere dyk, des længere dekotid.

Broen =  Er det sted skibet primært styres fra, ofte hævet over beboelsesdelen og bredere end

             denne ved de såkaldte brovinger, så navigatøren kan se ned langs skibssiden.

Skylight =  Ovenlysvindue oftest til maskinrummet.

Brt.  =  Brutto register tons, en måleenhed der er international, 1 brt. svarer til 100 Engelske kubikfod = 2,83

            kubikmeter, det mål der angiver skibets bruttotonnage er alle aflukkelige rum.

Nrt.  =  Netto register tons, måleenheden er den samme, men her er der kun tale om skibets lastrum.

Dødvægt  =  Angiver skibets lasteevne. ( Tons á 1000 kg.)

Depl.ton.  =  Deplacementet er vægten af den mængde vand skibet fortrænger, man måler krigsskibe på

                    denne måde, da de jo ikke har noget "rumindhold" som et fragtskib.